ZEBRANIA Z RODZICAMI - PSP ZYWOCICE

Idź do spisu treści

Menu główne:

ORGANIZACJA PRACY

Zebrania z rodzicami w roku szkolnym 2015/ 2016


WRZESIEŃLISTOPADSTYCZEŃMARZECMAJ
16.09.15 godz.17.00
 
*zebranie ogólne          
*spotkanie z wychowawcami  
  w klasach 
kl. I    19.11      godz. 17.00
kl. II    24.11     godz. 17.00
kl. III   19.11     godz.  17.00
kl. IV   26.11    godz.  17.00
kl. V   18.11    godz.  17.00
kl. VI   25.11     godz. 17.00
19.01.16. godz. 17.00.
 
*zebranie ogólne - śródroczne           
*spotkanie z wychowawcami  
  w klasach
kl. I    23.03    godz. 17.00
kl. II    22.03   godz.  17.00
 kl. III   31.03    godz.  17.00
kl. IV   17.03   godz. 17.00
kl. V   15.03    godz. 17.00
kl. VI  16. 03    godz. 17.00
kl. I     25.05    godz. 17.00
kl. II    24 .05    godz. 17.00
kl. III   31.05     godz.  17.00
kl. IV   19.05    godz.  17.00
kl. V    23 .05    godz.  17.00
kl. VI   26. 05    godz.  17.00
 
Data ostatniej aktualizacji: 2015-12-06
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego